Patrik Korinok

Patrik Korinok

www.ArtPal.com/patrikkorinok

I am 23 years old artist from Slovakia, Michalovce.
I study on the department of fine art at Catholic University in Ružomberok, Slovakia

I am interested in many different styles, but mostly I use acrylic, watercolor, and charcoal to express myself.

Primary I focus on my own art production but I also can create reproductions or anything what do you like.

............................................................................................................................

Mám 23 rokov a venujem sa výtvarnému umeniu. Momentálne žijem v Ružomberku kde študujem na katedre výtvarného umenia na Katolíckej Univerzite.

Moja tvorba je ovplyvňovaná rôznymi štýlmi a spôsobmi maľby či kresby. Prevažne maľujem akrylom, akvarelom, a uhlíkom.

Primárne sa zameriavam na moju vlastnú tvorbu, avšak v prípade záujmu nemám problém namaľovať rôzne reprodukcie (olej, akryl, akvarel, ceruzka), potrtéty alebo čokoľvek o čo budete mať záujem.Gallery