HugoVH

HugoVH

www.ArtPal.com/hugovanhecke

I'm a philosopher (more and more), painter (more and more), Christian (more and more) and father (also more and more)
I did my first painting tryouts around 14 years.
After the 'childhood', however, I stopped painting due to time constraints. Now the professional life let me a bit more time (or since my nights are getting shorter?), I re-found the brushes and found acrylic paint.
After a year, at the insistence of my entourage, I decided to 'throw my paintings on the Internet'.
My preference is to Impressionists and Symbolists, but myself I paint only landscapes.


Ik ben filosoof (meer en meer), schilder (meer en meer), christen (meer en meer) en vader (ook meer en meer)
Ik heb mijn eerste schilderprobeersels gemaakt rond 14 jaar.
Na de 'kinderjaren' heb ik echter het schilderen gestaakt wegens tijdsgebrek. Nu het professionele mij iets meer tijd laat, (of sinds mijn nachten korter worden?) heb ik de penselen her-opgenomen met acrylverf.
Na een jaartje tasten heb ik, op aandringen van mijn entourage, besloten om mijn schilderijen 'op het internet te gooien'.
Mijn voorkeur gaat naar impressionisten en symbolisten, maar zelf schilder ik enkel landschappen.
Paintings - Schilderijen - TableauxFoto's