Daria Kucharczyk - painting and illustration

Daria Kucharczyk - painting and illustration

www.ArtPal.com/endlesssummerinh

EN
Who am I?
A seventeen years old artist from Poland. A person whose words are not enough to describe what she sees. To answer the above question I need color and gesture. Art is my main medium of communication since childhood. I am also an enthusiastic lover of photography and long wanderings, a never changing bookworm, an author of dozens of short stories written just for myself.
In my life, such small things have always in some way complemented with visual arts. I like to reinterpret my own photographs, emphasizing the impressions that have drawn my eye when I took them; illustrate the stories of my own characters and change the fate of those I’ve read about;in the summer at five in the morning, when nature comes to life, go out in plein air with a box of watercolors. Where there are no words – a brush, a stick of soft pastel, a piece of charcoal or a shutter play the most important role.
Although from the earliest youth I was the one who found the greatest joy in my own experiments, I have been studying for a year and a half at the State School of Fine Arts in Warsaw. This place, its atmosphere, the people I met and the experience I’ve gained revealed unknown and inaccessible before opportunities. Myfuture started to look more clear with every week, and I myself received a huge dose of new ways and techniques to express what I feel and see.

Exhibitions:

~ an individual exhibition of paintings and drawings at the State School of Fine Arts in Warsaw (October 2017)
~ „PANTA RHEI” – an individual exhibition of paintings at SCEK (Capital Cultural Education Center) in Warsaw, Brzozowa gallery (January-February 2018)
~ „PERSPECTIVES” – an individual exhibition of drawings and paintings in the Public Library in Wola district of the Capital City of Warsaw

Publications:

~ publication of soft pastel artworks in a quarterly of CEA (Polish Cetre of Artistic Education) (January 2018)

PL

Kim jestem? Osobą, której do opisania tego, co widzi, nie wystarczają słowa. By odpowiedzieć na powyższe pytanie potrzebuje koloru i gestu. Sztuka to środek komunikacji, którym najłatwiej było mi się posługiwać od dzieciństwa.

Oprócz tego jestem zapaloną miłośniczką fotografii i długich wędrówek, niepoprawną książkoholiczką, autorką dziesiątek krótkich opowiadań pisanych „do szuflady”. W moim życiu takie małe rzeczy od zawsze w pewien sposób uzupełniały się ze sztukami czysto plastycznymi. Lubię reinterpretować własne fotografie, uwydatniając w nich wrażenia, które przyciągnęły mój wzrok. Ilustrować losy własnych bohaterów, i dopowiadać dzieje tych, o których przeczytałam. Latem o piątej rano, gdy przyroda budzi się do życia, wyjść w plener z pudełkiem akwareli. Najzwyczajniej w świecie, tam, gdzie brak mi słów, największą rolę zaczyna odgrywać pędzel, suchy pastel, kawałek węgla czy spust migawki.

Chociaż od najwcześniejszych lat byłam odnajdującym największą radość w eksperymentach samoukiem, obecnie od półtora roku uczę się w Państwowym Zespole Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie. To miejsce, jego atmosfera, poznani ludzie i zdobyte doświadczenie otworzyły przede mną nieznane i niedostępne do tej pory możliwości. Tutaj moja przyszłość nabrała pierwszych bardziej klarownych kształtów, a ja sama otrzymałam ogromną dawkę nowych środków i technik, którymi mogę wyrazić to co czuję i widzę.

Wystawy:

~wystawa indywidualna malarstwa i rysunku w ZPSP im. Wojciecha Gersona w Warszawie (październik 2017)
~wystawa indywidualna malarstwa pt. PANTA RHEI w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie, galeria Brzozowa (styczeń-luty 2018)
~wystawa indywidualna rysunku i malarstwa pt. Perspektywy w Publicznej Bibliotece w dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Publikacje:

~publikacja obrazów w zimowym wydaniu kwartalnika Centrum Edukacji ArtystycznejSoft pastel paintings