Artist Cuong Nguyen

Artist Cuong Nguyen

www.ArtPal.com/artist-cuong

Sinh ra trong gia đình trí thức ở Hà nội. Bắt đầu vẽ trừu tương từ thập niên 80 thế kỷ trước. Say mê những đường cong & những mảng màu, những bức vẽ thường đến từ cảm súc mãnh liệt bởi những hình thể & không gian bị co hẹp đến nghẹt thở, hoặc môi trường khắc nghiệt, đôi khi là cảnh đẹp chợt bắt gặp




Nature and scene landscape



Abstract



Gallery