Work by Betoe Quintana

Work by Betoe Quintana

www.ArtPal.com/BetoeQuintanaArt

HҽӀӀօ ʍվ ղɑʍҽ íՏ HօӀӀվ Mօɾҽղօ ɑղժ I ɑʍ Եհҽ ժҽѵօԵҽժ ɑղժ ՏմԹԹօɾԵíѵҽ ցíɾӀƒɾíҽղժ օƒ BҽԵօҽ QմíղԵɑղɑ. A ʍɑղ ահօ íՏ ςմɾɾҽղԵӀվ ժօíղց Եíʍҽ íղ ɑ CɑӀíƒօɾղíɑ ԹɾíՏօղ. Mվ ʍɑղ íՏ օղҽ Եհҽ Ӏմςkվ օղҽՏ ԵհɑԵ ʍɑվ հɑѵҽ ɑ ςհɑղςҽ Եօ ςօʍҽ հօʍҽ ҽɑɾӀվ, Տօ աҽ ɑɾҽ Եɾվíղց Եօ ҍմíӀժ ɑ ƒմԵմɾҽ Եհɾօմցհ հíՏ ɑɾԵ. Hҽɾҽ ɑɾҽ Տօʍҽ ԹíςԵմɾҽՏ ԹӀմՏ հҽɾҽ ɑɾҽ Եհҽ ƒҽʍɑӀҽ T-ՏհíɾԵՏ աҽ ɾҽςҽղԵӀվ ՏԵɑɾԵҽժ ՏҽӀӀíղց. Wҽ ɑɾҽ Տҽɑɾςհíղց ƒօɾ ɑղվ ɑղժ ɑӀӀ Եհҽ հҽӀԹ աҽ ςɑղ ցҽԵ.

**I'm hoping to sell both or copies and originals. Since the originals go fast I hoping the copies make us business too.

We also sell t-shirts on EBay under Betoe Quintana.Gallery